Er lopen brugklassers met koptelefoons op hun hoofd de kerk in. Rob swiffert de kerk. Rob is geen schoonmaker. Ook geen acteur. Rob is koster. Gids Judith zet de brugklassers in de kerkbanken. Judith is actrice. Als de brugklassers zitten, gaat Rob af. Rob pakt de duster. Rob gaat op. Rob...

Het is tien voor twaalf. De smartenkapel stroomt vol. Het is voller dan ik had verwacht. Er zijn veel mensen. Niet alleen wakers, maar ook passanten, geïnteresseerden en meewakers. Om klokslag twaalf uur, als de nacht begint, wordt STIL.de wake geopend. De wake wordt geopend door...

Integendeel. STIL. leeft, is in beweging, gaat alle kanten uit, veroorzaakt wat chaos bij ons, weinig verstilling bij ons en versplinterd in vele projecten die zich verspreiden over het hele land. Er wordt ook niet gezwegen in STIL. Integendeel. Er hebben ontmoetingen plaatsgevonden. Er zijn vele gesprekken gevoerd....